The (γ,p) reaction in 16O and 18O at Eγ=50 - 70 MeV

Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I detta arbeta har reaktionerna 16O(γ,p)15N och 18O(γ,p)17N studerats med hjälp av reella fotoner. Fotonerna med vilka syrekärnorna har bestrålats har varit i energiområdet 50 - 70 MeV. De utgående laddade partiklarna såsom protoner, deuteroner och tritoner har detekterats med hjälp av två ΔE-ΔE-E teleskop placerade i 70o respektive 110o relativt fotonstrålen. De två 0.5 mm tjocka ΔE kiselstrippdetektorer gav i uppstälningen information om läget där de laddade partiklarna hade passerat detektorn samt partikelns energiförlust vid passagen genom detektorn. Energiförlusten hos de laddade partiklarna vid passagen genom ΔE dektorerna är även en signatur på vilket typ av partikel som har passerat detektorn. Detta utnytjades i uppstälningen för att identifiera de utgående protonerna. De lägst liggande nivåerna i restkärnorna identifierades. För dessa bestämdes det differentiella tvärsnittet (reaktionssannolikheten) som funktion av fotonstrålens energi respektive som funktion av vinkeln mellan de utgående protonerna och fotonstrålen. För 16O kärnan har dessa tvärsnitt bestämts tidigare och en jämförelse med dessa data var således möjlig. De i denna mätning bestämda tvärsnitten uppvisade god överänstämmelse med de tidigare mätningarna. För 18O kärnan är detta den första mätningen av 18O(γ,p)17N reaktionen i det ovan angivna foton energiområdet vilket medför att de lägsta nivåerna i restkärnan måste identifieras. I detta arbete har några av dessa lågt liggande nivåer identifierats genom jämförelser med från andra experiment bestämda energinivåerna i 17N. För de identifierade nivåerna bestämdes de differentiella tvärsnitten.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.