Anteckningar i philosophiens historia. I. Giordano Bruno. Akademisk afhandling med vidtberömda philos. fakultetens i Upsala samtycke under inseende af mag. Erik August Schröder ... för philosophiska graden utgifven af Josef Emanuel Ligner af Vestgötha lan

Detta är en avhandling från Upsala Wahlström & C

Författare: Erik August Schröder; Uppsala Universitet.; [1848]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)