Utveckling av turistdestinationer genom samarbete

Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.