Den musikaliska hjärnan: en kritisk essä om musik och perception i biologisk belysning

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.