The Lure of Origins: An Inquiry into Human-Environmental Relations, Focused on the ”Neolithization” of Sweden

Detta är en avhandling från Human Ecology Division, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att bidra till diskussionen om den s k neolitiseringen av Sverige. Först genom en kritisk granskning av aktuella forskningsrapporter angående tidigneolitikum i framför allt Mellansverige, vilken bl a visar att "jordbruk" var av marginell betydelse under lång tid efter ca 4000 f Kr, samtidigt som idén om "övergången till jordbruk" begreppsligt dominerar diskussionen. Denna paradox konfronteras sedan med en kritisk och konstruktiv studie av vissa idéer (i synnerhet från antropologen Tim Ingold) rörande förhållandet mellan människor och deras omgivningar. I synnerhet behandlas människan som organism, artefakter och symbolism. Avhandlingen är skriven från ett "utifrån"-perspektiv på arkeologin, med frågan om hur arkeologin kan bidra till (och i sin tur belysas av) andra studiefält i åtanke.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)