Simulation of water flow in a centrifugal pump : the N-PUMP

Författare: Antoine Dozolme; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.