Standing equilibrium and position sense affected by muscle vibration in man

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Göran Eklund; Uppsala Universitet.; [1973]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.