Tusen fiender : en studie om de svenska gatugängen och dess ledare

Sammanfattning: Gäng i dess olika former, vare sig det är lokala ambulerande gatugäng eller sofistikerade, internationella kriminella gäng, är ett allt större problem i vårt samhälle. Gäng skapar enorma kriminella vinster från grov brottslig verksamhet och undergräver allvarligt allmänhetens förtroende för samhällets institutioner såsom polisen och socialtjänsten. Att förebygga gäng och gängkriminalitet, är därför ett prioriterat område såväl på nationell som på internationell nivå. Tusen fiender - behandlar de svenska gatugängen och dess ledare, med syftet att öka vår kunskap och förståelse om vilka sociala processer och faktorer som bidrar till att gäng bildas i Sverige. Studierna som Tusen fiender bygger på ,utgår ifrån 239 gängmedlemmar, tagna ur sju självmarkerande svenska gatugäng med tydlig gäng- och lagbrytande identitet, samt intervjuer med 24 gängmedlemmar varav tolv gängledare.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)