A compact first level calorimeter trigger proposal for the ATLAS detector : system perspective and ASIC design

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.