Disquisitiones philologicæ. In verba Paulina: Gal. III. 20. O de mesitēs enos ouk estin. Quas consent. ampl. ord. phil. facult. præside mag. Christ. Dahl ... pro gradu philosophico publico examini modeste offert Sveno Allgurén, Smolandus ... In audit. Gu

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)