Left ventricular aneurysm : isotopic assessment of resection vs nonresection

Författare: Sten Oxelbark; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.