Rekordår och miljonprogram : flerfamiljshus i stor skala : en fallstudiebaserad undersökning av politik, planläggning och estetik

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.