Applications of quantitative micromethods for bioenergetic studies of the pancreatic islets, using fluorescence and bioluminescence techniques

Författare: Ambjörn Ågren; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.