Interventions to improve the re-vascularization and function of transplanted pancreatic islets

Författare: Johan Olerud; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.