Induced defence responses in Picea abies triggered by Heterobasidion annosum s.l

Författare: Jenny Arnerup Christiansson; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.