Gymnasieelever samtalar kring facktexter : en studie av textsamtal med goda och svaga läsare Students at upper secondary school talk about expository texts. A study of good and poor readers

Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.