Könsstrukturer i organisationer : Kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling

Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet, EFI

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.