Lönearbete eller egen jord? : den svenska lantarbetarrörelsen och jordfrågan 1908-1936

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.