Psoriatic arthritis: cardiovascular risk factors, health-related quality of life and effects of weight loss treatment

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.