Permutation invariance and reparameterizations in linear models

Detta är en avhandling från Tartu University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.