Kort beskrifning öfver Rödöns tings-lag i Jemtland ... under ... Anders Berchs ... inseende den 12 juli 1758. Uti större carolinska lärohuset vid Kongl. academien i Upsala, till allmänt ompröfvande framstäld af Jöns Tideman, jemtlänninge

Detta är en avhandling från Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)