Imaging technique development for dissociative recombination studies at the CRYRING ion storage ring

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)