Electrical contacts, Ohmic and Schottky, to 4H-Silicon Carbide for device applications

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.