Economic valuation of sport-fishing in Sweden : empirical findings and methodological development

Författare: Anton Paulrud; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.