Venerabilis & adorabilis eucharistia : en studie i den lutherska nattvardsläran under 1500-talet

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.