Om skyldigheten att bebygga, underhålla och häfda boställen samt andra hemman, som innehafvas under besittningsrätt. Akademisk afhandling, som, med den vidtlagfarna juridiska facultetens samtycke, framställes till offentlig granskning å gustavianska läros

Detta är en avhandling från Upsala, Palmblad & C., 1833

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)