Stycken om vitterhet och skaldekonst. Afhandling hvilken ... under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Karl Christian Estenberg af Stockholms nation på Gustav. lärosalen d. 9 juni

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)