Life Satisfaction in the Retirement Transition: A Resource-Based Dynamic Perspective on Retirement Adjustment

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.