Vita mössor under röda fanor : vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 1880-1940

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Crister Skoglund; Stockholms Universitet.; [1991]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.