”Kriget” och karriärsystemet : Försvarsmaktens organiserande i fred

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.