Theoretical and experimental studies of product distributions in dissociative recombination

Detta är en avhandling från Fysiska institutionen

Författare: Åsa Larson; Kth.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.