Our Common Climate. How Consensual Expert Ideas Shapes Global Public Opinion

Detta är en avhandling från Göteborg University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.