Modelling and design of electromechanical actuators for active suspension in rail vehicles

Detta är en avhandling från Stockholm : Elektrotekniska system

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.