11C/14C and 18F/19F kinetic isotope effects : methods, measurements and calculations

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.