Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg

Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

Sammanfattning: Syftet med den föreliggande studien är att utveckla förståelsen av medarbetarskap och teoretiskt pröva det utifrån ett aristoteliskt perspektiv på praktisk kunskap.Frågeställningar:• På vilka sätt kan verksamhetens organisering gynna respektive motverka utveckling av medarbetarskap?• På vilka sätt kan begreppet praxis ge en fördjupad förståelse av medarbetarskap inom komplexa sociala praktiker som vårdorganisationer?

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)