Distribution of protein tracers in peripheral ganglia : a light and electron microscopic study in rodents after various modes of tracer administration

Författare: Björn Arvidson; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.