Modern manufacturing automation : the integration of control, maintenance and technical management

Detta är en avhandling från Institutionen för elektronisk systemkonstruktion

Författare: Shuo Wei Zeng; Kth.; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.