High dose-rate intracavitary irradiation in the treatment of endometrial carcinoma stage I

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Bengt Sorbe; Uppsala Universitet.; [1989]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.