Satsadverbial, ledföljd och informationsdynamik i svenskan

Sammanfattning:

The first aim of this thesis is to investigate causes behind constituent order variation in Swedish main clauses. The second aim is to explore pragmatic and distributional di

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.