Structure and function of mitochondrial and chloroplast signal peptides

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Xiao-ping Zhang; [2001]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)