Winners and Losers from a Demographic Shock under Different Intergenerational Transfer Schemes

Författare: Jovan Zamac; Uppsala Universitet.; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.