Political risks in international business : investment behavior of multinational corporations

Detta är en avhandling från New York ; : Praeger

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.