Structural studies of bacterial polysaccharides using N.M.R. spectroscopy and mass spectrometry

Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.