Tissue tropism and oncolytic potential of enteroviruses

Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.