Interregional freight flows : model system and estimation

Detta är en avhandling från Stockholm : Infrastruktur

Författare: Patrik Arousell; Kth.; [2002]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.