Liver mitochondrial cytochrome P-450 in bile acid biosynthesis and vitamin D3 metabolism

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.