De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671 : bakgrund i Övre Dalarna : social och ecklesiastik kontext

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.