Mellan masskonsumtion och folkrörelse : idrottens kommersialisering under mellankrigstiden

Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.