Variations in fertility - a consequence of other factors besides love?

Detta är en avhandling från Umeå

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.