Bidrag till den tuberkulösa lungsotens nosographi och pathologie. Akademisk afvhandling med vidterfarna Medicinska Facultetens i Uppsala tillstånd utgifven af Pehr Erik Gellerstedt ... och Wilh. Magn. Nordenström ... samt till offentlig granskning framstä

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)